Waarom DokterJaap.nl?

Wie we zijn en waarom DokterJaap.nl bestaat

 

Waarom DokterJaap.nl?

Steeds meer patiënten in Nederland kopen medicatie online. Een groot deel van deze medicijnen betreft medicatie ter behandeling van een erectiestoornis. Dit omdat de mannelijke patiënt zich vaak schaamt voor zijn aandoening en soms niet in gesprek wil gaan met zijn huisarts of apotheek. Een online aankoop daarentegen is vaak geen veilige manier om medicatie te verkrijgen: de huisarts is niet op de hoogte of de juiste diagnose is gesteld en of het juiste medicijn op de juiste manier wordt gebruikt. Bovendien is het risico op namaakgeneesmiddelen erg groot (meer dan 50% van alle online aangeschafte medicatie is niet echt1). Daarom bestaat DokterJaap.nl.

Voordelen van DokterJaap.nl:
 Discreet geholpen zonder face-to-face contact
 Veilige hulp met online diagnose door huisarts
 Echte medicatie die 100% origineel is

Samenwerking Eli Lilly

Eli Lilly vindt het belangrijk om dit platform te ondersteunen. Een platform waar de patiënt zijn medicatie op discrete wijze, veilig en onder toezicht van zijn eigen huisarts kan aanvragen. Patiënten ontvangen via deze site uitsluitend originele, door de Nederlandse overheid goedgekeurde, medicatie met medewerking van een Nederlandse arts en een in Nederland geregistreerde en gevestigde apotheek. Dit is het eerste voor iedereen toegankelijke en veilige online zorginitiatief onder toezicht van de eigen huisarts van de patiënt. Eli Lilly verwacht door ondersteuning van dit online platform de zorgverlening jegens de patiënt te verbeteren, de huisarts te ondersteunen en de verkoop van namaakpillen te reduceren.

Samenwerking Steunpunt Farmacie Velsen-Noord

Ook Steunpunt Farmacie Velsen-Noord gelooft hierin. Zij hebben zich daarom aan dit platform verbonden voor het aanbieden, verkopen en leveren van medicijnen. Steunpunt Farmacie Velsen-Noord respecteert de privacy door discreet met recepten om te gaan. Steunpunt Farmacie Velsen-Noord controleert op interacties en contra-indicaties en zorgt ervoor dat de door een huisarts goedgekeurde behandeling voor een erectiestoornis in een blanco doosje discreet verstuurd wordt.

Waar wij voor staan

DokterJaap.nl levert mannen in Nederland met een erectieprobleem veilige hulp. We zijn het platform waar patiënten discrete hulp via de eigen huisarts kunnen krijgen ter behandeling van hun erectiestoornis en door Steunpunt Farmacie Velsen-Noord medicijnen worden aangeboden, verkocht en geleverd.

Bij DokterJaap.nl is er geen face-to-face confrontatie en heeft de patiënt de zekerheid van goed advies, zodat er op een veilige manier medicatie gebruikt kan worden. Daarbij is het eenvoudig en snel om een behandeling aan te vragen. Tijdrovende afspraken bij huisarts en apotheek zijn verleden tijd.

[1] Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Internetpillen. Retrieved February 11, 2016, from internetpillen.nl.