Veelgestelde vragen

Waar gaat je vraag over?

Wie heeft inzage in mijn medische gegevens?

Je eigen huisarts heeft volledig inzage in jouw medische gegevens. Steunpunt Farmacie Velsen-Noord heeft alleen inzage in je ziektebeeld en medicijngebruik. Wanneer je tijdens het aanvragen aangeeft dat je eigen apotheek op de hoogte gesteld moet worden, dan wordt jouw eigen apotheek geïnformeerd, anders niet.

Wat als ik niet wil dat mijn eigen huisarts en/of apotheek hiervan op de hoogte is?

Omdat DokterJaap.nl veiligheid erg belangrijk vindt, is het niet mogelijk om buiten je eigen huisarts om een behandeling voor een erectiestoornis aan te vragen. Een online aankoop is vaak geen veilige manier om medicatie voor een erectiestoornis te verkrijgen: de huisarts kan niet bewaken of de juiste diagnose is gesteld en of het juiste medicijn op de juiste manier wordt gebruikt. Bij DokterJaap.nl kun je met medewerking van je eigen huisarts, maar wel op een discrete manier, medicatie aanvragen voor je erectiestoornis. Deze medicatie zal dan op discrete wijze door een in Nederland geregistreerde en gevestigde apotheek afgeleverd worden. Als je niet wilt, hoeft je eigen apotheek niet op de hoogte te worden gesteld van het uitleveren van deze medicatie.

Hoe gaat DokterJaap.nl om met de privacy regels?

Wij zijn ons uiteraard bewust dat wij zeer gevoelige informatie van je verwerken. Wij hebben daarom ook organisatorische en technische maatregelen genomen om te voorkomen dat onbevoegden toegang hebben tot jouw gegevens. Al onze medewerkers zijn gebonden aan een geheimhoudingsplicht. Het dataverkeer loopt via beveiligde verbindingen (TLS-verbindingen met 256 bytes encryptie met sleutelgrootte 2048-bits). Ook monitoren wij continu of er veiligheidsissues zijn met behulp van diverse monitoring tools. DokterJaap.nl voldoet aan de Nederlandse wet- en regelgeving inzake bescherming persoonsgegevens.

Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

  • Je medische gegevens: uiterlijk 6 maanden (NB. deze termijn start opnieuw als je ervoor kiest om een herhaalrecept aan te vragen);
  • Je e-mailadres: uiterlijk 2 jaar na onze laatste mailing aan jou;
  • Alle andere gegevens: uiterlijk 2 jaar na jouw laatste betaling voor medicatie.

Wij gaan in ieder geval over tot vernietiging van al jouw persoonlijke gegevens als je twee jaar geen behandelingsaanvraag via ons platform hebt ingediend.

Hoe gaat DokterJaap.nl om met mijn persoonlijke gegevens?

Wij gaan zeer zorgvuldig om met je persoonsgegevens. Om de dienst te leveren versturen wij - alleen met jouw toestemming - je persoonsgegevens naar je eigen huisarts en naar Steunpunt Farmacie Velsen-Noord. Wij verkopen of verhuren je gegevens niet aan derden.