Hulp vragen met een e-consult

Ruim 60% van alle Huisartsen biedt al de mogelijkheid om met een E-consult hulp te krijgen, vaak in de vorm van een E-mail of Website waarbij je een vraag kunt stellen.

 

Hulp vragen met een e-consult

Ruim 60% van alle huisartsen biedt al de mogelijkheid om met een e-consult hulp te krijgen, vaak in de vorm van een e-mail of website waarbij je een vraag kunt stellen. Eigenlijk hetzelfde idee als je bij DokterJaap.nl doet wanneer je een aanvraag plaatst.

erectiepillen via dokter jaap

Onbekend maakt onbemind

Uit de onderzoeken die voor de eHealth-monitor door Nictiz en NIVEL uitgevoerd zijn bleek dat slechts 3% van alle zorggebruikers gebruik maakt van een e-consult.1 Je zou haast denken dat dit betekent dat er géén vraag is naar online hulp, maar niets blijkt minder waar te zijn met de groeiende verkoop in illegale geneesmiddelen.2

Veilige hulp via de huisarts

Vanuit DokterJaap.nl streven we ernaar om deze illegale handel in neppillen een halt toe te roepen. Zo valt er veel winst te behalen wanneer zorgzoekenden met behulp van een e-consult weer terugkomen bij de veilige digitale wachtkamer van de eigen huisarts. Iets waar wij hard ons best voor doen.

Gemak van een e-consult

Uit hetzelfde onderzoek van NIVEL en Nictiz blijkt dat 81% van de patiënten die gebruik maken van een e-consult dit eenvoudig te doen vonden, met daartegenover slechts 33% van de niet-gebruikers die zeggen dat ze denken het ook gemakkelijk te vinden.

Juist door het eens te proberen verhoogt de kans op een positieve e-consult ervaring. Een e-consult moet alleen zijn doel niet voorbij gaan. Patiënten willen geen ingewikkelde nutteloze portals waar ze van alles mee kunnen. Er is behoefte aan transparantie en openheid. De patiënt wil zich gehoord voelen en verwacht toepassingen die direct meerwaarde bieden.3

Persoonlijk geholpen met een e-consult

We vonden het onderzoek zo interessant van NIVEL en Nictiz dat we graag dit onderwerp verder belichten. Zo benoemt 75% van de zorggebruikers "persoonlijk contact" als meerwaarde van een telefonisch consult.1 De vraag is dan ook of het online consulteren van een arts ook valt onder persoonlijk contact. Persoonlijk vinden wij van wel, wanneer je hulp krijgt van een ervaren arts die met jou in gesprek wil gaan. Dit staat los van het feit of dit gesprek nu via een online of offline omgeving verloopt. Belangrijk is dat de patiënt hulp krijgt van een gekwalificeerde arts die voldoende informatie heeft om de zorgvraag van de patiënt te kunnen beantwoorden.

Veiligheid van een e-consult

Ondanks de groeiende aandacht omtrent de privacy en veiligheid leeft ook sterk de vraag of zorgverleners überhaupt wel (op tijd) antwoord geven.1 De NHG adviseert niet voor niets artsen om binnen 24 tot 48 uur e-consults te beantwoorden,4 maar hier wordt in de praktijk niet altijd aan voldaan. Zo spelen er mogelijk diverse factoren die invloed hebben op het gebruik van e-consults onder zorgverleners. Verder onderzoek hiernaar zou kunnen uitwijzen tot in hoeverre e-consults echt ingezet zullen worden. Een ding is in ieder geval zeker, we gaan steeds meer over e-consults horen.

Bronnen

[1] SmartHealth, Zorgverleners en patiënten delen dezelfde verwachtingen en twijfels over e-consult. Retrieved August 24, 2017, from smarthealth.nl.

[2] Inspectie voor de Gezondheidszorg (VWS), Geneesmiddelen via internet. Retrieved August 24, 2017, from igz.nl.

[3] SmartHealth, Blog: eindelijk hulp op afstand (mogen) bieden. Retrieved August 24, 2017, from smarthealth.nl.

[4] Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG), NHG-Checklist e-consult. Retrieved August 24, 2017, from nhg.org.