E-consult vergoeding voor huisartsen

Weten we eigenlijk wel hoe een e-consult vergoed wordt? Dit blijkt een cruciale vraag te zijn waar veel huisartsen in Nederland mee zitten. Vind het antwoord op DokterJaap.nl.

 

E-consult vergoeding voor huisartsen

Weten we eigenlijk wel hoe een e-consult vergoed wordt? Dit blijkt een cruciale vraag te zijn waar veel huisartsen in Nederland mee zitten. Het antwoord op deze vraag geven we graag aan de hand van dit artikel op online huisartsendienst DokterJaap.nl.

erectiepillen via dokter jaap

Misperceptie e-consult vergoeding

Uit diverse workshops en interviews blijkt dat veel huisartsen ervan uitgaan dat ze standaard 4,50 euro vergoed krijgen voor een e-consult. Maar dat is niet helemaal waar. Zo is de vergoeding niet afhankelijk van de wijze waarop zorg verleend wordt (per mail, telefonisch of in de spreekkamer). In tegenstelling tot wat gedacht wordt, dient men te kijken naar de inhoud en tijdsbesteding van een consult.1

Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult

Huisartsen krijgen vanaf 1 januari 2018 voor mail, telefoon of screen-to-screen contact dezelfde vergoeding als voor een fysiek "face-to-face" consult in de praktijk. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet voor de inzet van e-health toepassingen en krijgt de patiënt nog dichter bij huis de zorg die hij wenst.2

Declaratiemogelijkheden opgevolgd e-consult volgens de NZa3,4

  1. E-mailconsult regulier (4,79 euro), als de zorgverlening qua tijdsbesteding beperkter is dan een regulier consult.
  2. Regulier consult (9,59 euro), als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening vanuit een regulier consult.
  3. Dubbel consult (19,18 euro), als de zorgverlening zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met de zorgverlening vanuit een dubbel consult.

E-consult vergoeding via DokterJaap.nl

Wanneer een patiënt via DokterJaap.nl een e-consult aanvraagt, ontvangt de huisarts hiervoor een mailtje. Via dit mailtje krijgt de huisarts toegang tot zijn digitale spreekkamer. In deze beveiligde omgeving kan de huisarts openstaande aanvragen van zijn patiënten inzien en behandelen. De behandeling bestaat uit het controleren van de patiëntgegevens, het uitvoeren van de anamnese en het kiezen van een veilige behandeling. Hierna werkt de huisarts zijn HIS bij en kan hij voor iedere afgeronde aanvraag normaliter een regulier consult á 9,59 euro declareren.

Ter verduidelijking, het is niet de bedoeling dat ieder mailtje bij de verzekeraar als een e-mailconsult gedeclareerd wordt. Echter kan het zijn dat sommige aanvragen net iets meer tijd in beslag nemen. Bijvoorbeeld wanneer aanvullende vragen via de chat-functie in het dashboard gesteld worden. In dat geval is het mogelijk dat een dubbel consult á 19,18 euro gedeclareerd wordt. Wel moet er dan sprake zijn van zorgverlening die zowel inhoudelijk als qua tijdsbesteding vergelijkbaar is met een dubbel consult in de praktijk.

Conclusie e-consult vergoeding voor huisartsen

Dat e-health nog volledig in de kinderschoenen staat mag duidelijk zijn. Maar dat doet niet af aan het feit dat steeds meer huisartsen welwillend zijn om mee te gaan met de tijd, mits hier een eerlijke vergoeding tegenover staat natuurlijk. Met ingang van 1 januari 2018 geloven wij dat die er is. Zeker nu digitale consults en fysieke consults hetzelfde vergoed worden. De patiënt staat eindelijk weer centraal. Lang leve e-health!

Bronnen

[1] SmartHealth, Nictiz: financiering is geen drempel voor e-consult huisarts. Retrieved February 14, 2018, from smarthealth.nl.

[2] Medisch Contact, Vanaf 2018 gelijke vergoeding voor e-consult. Retrieved February 14, 2018, from medischcontact.nl.

[3] Nictiz, Declaratiemogelijkheden e-consult bij de huisarts ruimer dan gedacht. Retrieved February 14, 2018, from nictiz.nl.

[4] Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), Tariefbeschikking NZa. Retrieved February 14, 2018, from lhv.nl.